KATEGORIA OBIEKTU:KOŚCIÓŁ ŚW. WACŁAWA I STANISŁAWA BISKUPA
MIEJSCOWOŚĆ:KRAKÓW
WOJEWÓDZTWO: MAŁOPOLSKIE
POWIAT: GRODZKI
GMINA:
ADRES:DZ. STARE MIASTO;
WAWEL 3
WSPÓŁRZĘDNE GPS:50°03’16.7″N
19°56’07.6″E

OPIS:

 • W 1000 R. UTWORZONO BISKUPSTWO KRAKOWSKIE.
 • PIERWSZY KOŚCIÓŁ KATEDRALNY PW. ŚW. WACŁAWA UFUNDOWAŁ KRÓL POLSKI BOLESŁAW CHROBRY W 1 ĆW. XI W.
 • ŚWIĄTYNIA ZOSTAŁA ZNISZCZONA PODCZAS NAJAZDU KS. CZESKIEGO BRZETYSŁAWA W 1038 R.
 • NOWĄ KATEDRĘ WZNOSILI ZA SWEGO PANOWANIA KS. WŁADYSŁAW HERMAN I JEGO SYN KS. BOLESŁAW III KRZYWOUSTY.
 • KONSEKRACJI KOŚCIOŁA DOKONANO W 1142 R.
 • W XIII W. TRÓJNAWOWA BUDOWLA Z WIEŻAMI (OD ZACHODU) ZOSTAŁA WZBOGACONA O KAPLICE ŚW. MIKOŁAJA (OD PÓŁNOCY) I ŚW. PIOTRA I PAWŁA (OD POŁUDNIA).
 • W 1289 R. SPROWADZONO PROCHY ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA, BISKUPA I MENCZENNIKA; ŚWIĄTYNIA STAŁA SIĘ MIEJSCEM JEGO KULTU.
 • KATEDRĘ STRAWIŁ POŻAR W 1305 R.
 • KOLEJNĄ KATEDRĘ WZNIEŚLI KRÓLOWIE: WŁADYSŁAW I ŁOKIETEK I KAZIMIERZ III WIELKI ORAZ BISKUPI: NANKER, JAN GROT I BODZANTA W L. 1320-1364.
 • W WYNIKU TEJ BUDOWY POWSTAŁA BUDOWLA TRÓJNAWOWA Z TRANSEPTEM, AMBITEM I WIEŻAMI, OTOCZONA WIELOMA KAPLICAMI.
 • KRÓL ZYGMUNT I STARY UFUNDOWAŁ KAPLICE ZW. ZYGMUNTOWSKĄ ORAZ ODLANIE NAJWIĘKSZEGO DZWONU ZW. ZYGMUNT W 1 ĆW. XVI W.
 • W KOLEJNYCH LATACH KRÓLOWIE, BISKUPI I MAGNACI WZNOSILI NOWE KAPLICE I PRZEBUDOWYWALI STARE.
 • ŚWIĄTYNIA PADŁA ŁUPEM GRABIEŻCÓW PODCZAS POTOPU SZWECKIEGO W L. 1655-1657.
 • W 1679 R. NADBUDOWANO PŁN. SKRZYDŁO AMBITU.
 • KOŚCIÓŁ PONOWNIE OGRABIONO PODCZAS 3 WOJNY PÓŁNOCNEJ W 1702 R.
 • W L. 1713-1715 NADBUDOWANO KOLEJNE SKRZYDŁA AMBITU, ZRÓWNUJĄC JE Z WYSOKOŚCIĄ PREZBITERIUM.
 • KOŚCIÓŁ KATEDRALNY PW. ŚW. WACŁAWA I STANISŁAWA BISKUPA PODNIESIONO DO RANGI BAZYLIKI MIEJSZEJ W XVIII W.
 • ŚWIĄTYNIE PRZERABIANO WIELOKROTNIE W RÓŻNYCH PARTIACH W XIX W.
 • PODCZAS 2 WOJNY ŚWIATOWEJ NIEMCY ZAMKNELI KOŚCIÓŁ ROZKRADAJĄC I NISZCZĄC WIELE ZABYTKÓW ORAZ DZIEŁ SZTUKI.
 • WAWELSKA KATEDRA BYŁA MIEJSCEM KORONACJI KRÓLÓW, WEWNĄTRZ ŚWIĄTYNI POCHOWANI SĄ KRÓLOWIE POCZĄWSZY OD WŁADYSŁAWA I ŁOKIETKA DO AUGUSTA II MOCNEGO, CZŁONKOWIE RODZIN KRÓLEWSKICH, BISKUPI, WIESZCZE NARODOWI ORAZ WODZOWIE.
 • ZDJĘCIE WYKONANO W 2019 R.