PASTUCHÓW – DWÓR (RZĄDCÓWKA)

KATEGORIA OBIEKTU:DWÓR (RZĄDCÓWKA)
MIEJSCOWOŚĆ:PASTUCHÓW
WOJEWÓDZTWO: DOLNOŚLĄSKIE
POWIAT: ŚWIDNICKI
GMINA:JAWORZYNA ŚLĄSKA
ADRES:UL. WYZWOLENIA 2
WSPÓŁRZĘDNE GPS:50°57’07.6″N
16°26’32.5″E

OPIS:

  • ZE WZGLĘDU NA BRAK BADAŃ NA TĄ BUDOWLĄ NIE MOŻNA OKREŚLIĆ DATY JEJ POWSTANIA.
  • DAWNIEJ WIEŚ BYŁA PODZIELONA NA DWA MAJĄTKI.
  • STARE MAPY WSKAZUJĄ, ŻE W DOLNEJ CZĘŚCI WSI ISTNIAŁ SIEDZIBA PAŃSKA.
  • POŁĄCZENIE MAJATKÓW NASTĄPIŁO W 2 POŁ. XVII W.
  • OBECNY BUDYNEK ALBO JEST WYNIKIEM PRZEBUDOWY TAMTEJ SIEDZIBY, PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANEJ JAK RZADCÓWKA LUB POWSTAŁ W CZASIE PÓŹNIEJSZYM.
  • ZDJĘCIE WYKONANO W 2021 R.