KATEGORIA OBIEKTU:ZAMEK
MIEJSCOWOŚĆ:ŚWIDWIN
WOJEWÓDZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE
POWIAT: ŚWIDWIŃSKI
GMINA:ŚWIDWIN
ADRES:UL. MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO 17
WSPÓŁRZĘDNE GPS:53°46’20.6″N
15°46’07.8″E

OPIS:

 • ZAMEK (MUR OKALAJĄCY W KSZTAŁCIE TRAPEZU, OD PÓLNOCY PRZYLEGAŁ NIEPODPIWNICZONY DŁUGI DOM, BRAMĘ UMIESZCZONO W CZĘŚCI  POŁUDNIOWEJ MURU , A  NA ZACHÓD OD NIEJ ULOKOWANO WIEŻĘ) WZNIEŚLI MARGRABIOWIE BRANDERBURSCY Z LINII ASKAŃSKIEJ W L. 1286-1317.
 • WŁADAJĄCY OD 1319 R. ZAMKIEM RÓD VON WEDEL WYBUDOWAŁ PRZEDMURZE.
 • HASSO VON WEDEL WZNIÓSŁ NIEWIELKIE SKRZYDŁO POŁUDNIOWE W L. 1324-1354.
 • ZAKON KRZYŻACKI NABYŁ BUDOWLĘ W 1384 R. I DOKONAŁ PRZEBUDOWY (NADBUDOWANO I ZMODERNIZOWANO WIEŻĘ, ROZEBRANO I POSTAWONO NOWY BUDYNEK PÓŁNOCNY TZW. DOM WÓJTA, ROZBUDOWANO SKRZYDŁO POŁUDNIOWE) OD K. XIV W. DO 1445 R.
 • W 1455 R. ZAMEK DROGĄ KUPNA NABYŁ ELEKTOR BRANBENBURSKI FRIEDRYCH II ŻELAZNY I OSADZIŁ WÓJTOSTWO NOWEJ MARCHII.
 • ZAŁOŻENIE ROZBUDOWANO (WYBUDOWANO SKRZYDŁO WSCHODNIE ZMODERNIZOWANO BUDYNEK BRAMNY) OK. 1517 R.
 • ŚWIDWIŃSKI ZAMEK STAŁ SIĘ WŁASNOŚCIĄ ZAKONU JOANNITÓW NA DRODZĘ WYMIANY ZA KOMANDORIĘ W CHWARSZCZANACH W 1540 R.
 • W 1650 R. WYKONANO PRACE NAPRAWCZE
 • W 1700 R. ZMODERNIZOWANO WIEŻĘ.
 • WSPÓŁKOMANDORZY FRYDERYK WILHELM VON KALCKSTEIN ORAZ HR. ALEXANDR VON WARTENSLEBEN DOKONALI PRZEBUDOWY BUDOWLI (ZMODERNIZOWANO SKRZYDŁO POŁUDNIOWO-WSCHODNIE, ZESPÓŁ BRAMNY ZASTĄPIONO NOWYM BUDYNKIEM BRAMNYM, ZASYPANO FOSY) W L. 1740-1757.
 • KOMANDOR HR. FINCK VON FINCKENSTEIN WYBUDOWAŁ NOWE SKRZYDŁO ZACHODNIE W L. 70-TYCH XVIII W.
 • W 1810 R. NASTĄPIŁA SEKULARYZACJA DÓBR ZAKONNYCH A W ZAMKU URZĄDZONO PRUSKIE URZĘDY.
 • BUDOWLĘ STRAWIŁ POŻAR W 1949 R.
 • KONTROWERSYJNĄ ODBUDOWĘ PRZEPROWADZONO W L. 1959-1968.
 • OBECNIE W ZAMKU ZAJDUJE SIĘ POWIATOWY DOM KULTURY, BIBLIOTEKA PUBLICZNA I IT.
 • ZDJĘCIE WYKONANO W 2021 R.