KATEGORIA OBIEKTU:PAŁAC POD BLACHĄ
MIEJSCOWOŚĆ:WARSZAWA
WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE
STOLICA POLSKI
ADRES:DZ. ŚRÓDNIEŚCIE;
PL. ZAMKOWY 2
WSPÓŁRZĘDNE GPS:52°14’50.1″N
21°00’58.6″E

OPIS:

  • PIERWIOTNIE W TYM MIEJCU KRÓLEWSKI PŁATNERZ WAWRZYNIEC REFFUS WZNIÓSŁ PIĘTROWĄ KAMIENICĘ W L. 50-TYCH XVII W.
  • PODSTOLI KORONNY JERZY DOMINIK LUBOMIRSKI DOKONAŁ ROZBUDOWY BUDOWLI (KORPUS I POŁUDNIOWE SKRZYDŁO) DO PAŁACU W L. 1698-1701.
  • KOLEJNEJ ROZBUDOWY (POWSTAŁO SKRZYDŁO PÓŁNOCNE) DOKONANO W L. 1720-1730
  • DACH PAŁACU POKRYTO MIEDZIANĄ BLACHĄ STĄD NAZWA PAŁAC POD BLACHĄ.
  • PAŁAC ZNISZCZYLI NIEMCY PO POWSTANIU WARSZAWSKIM W 1944 R.
  • BUDOWLĘ ODBUDOWANO W L. 1948-1949.
  • PAŁAC PODDANO RENOWACJI W L. 2004-2008.
  • OBECNIE STANOWI CZĘŚĆ KOMPLEKSU MUZEALNEGO “ZAMEK KRÓLEWSKI”.
  • ZDJĘCIE WYKONANO W 2021 R.