KATEGORIA OBIEKTU:RATUSZ
MIEJSCOWOŚĆ:KOŁO
WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE
POWIAT: KOLSKI
GMINA:KOŁO
ADRES:PL. STARY RYNEK 1
WSPÓŁRZĘDNE GPS:52°11’36.7″N
18°37’57.6″E

OPIS:

 • PIERWOTNIE ISTNIAŁ TU DRWNIANO-GLINIANY DWÓR KRÓLEWSKI Z L. 90-TYCH XIV W.
 • W JEGO MIEJCE WYBUDOWANO RATUSZ (WPIERW KORPUS, NASTĘPNIE WIEŻĘ) W 1 POŁ. XVI W.
 • WIEŻĘ ZWIEŃCZONO SPICZASTYM DACHEM W XVII W.
 • BUDOWLĘ STRAWIŁ POŻAR W 1775 R.
 • RATUSZ ODBUDOWANO Z NADANIEM NOWEJ SZATY (ŚCIANY WZMOCNIONO SZKARPAMI) W 1789 R.
 • BUDOWLĘ PRZEBUDOWANO (ŚCIANY POKRYTO TYNKIEM I OZDOBIONO GZYMSEM, ZLIKWIDOWANO SZKARPY) I ROZBUDOWANO (OD WSCHODU WZNIESIONO PORTYK WSPARTY NA KOLUMNACH, OD ZACHODU WZNIESIONO DWA SKRZYDŁA, NADBUDOWANO PIĘTRO W KWADRATOWEJ PODSTAWIE WIEŻY I ZDJĘTO HEŁM) W L. 1835-1837.
 • RATUSZ PODDAWANO REMONTOM W 2 POŁ XIX W.
 • WIEŻA RATUSZOWA ZAWALIŁA SIĘ NISZCZĄC POŁNOCNO-ZACHODNIĄ CZĘŚĆ BUDOWLI W 1987 R.
 • ROZPOCZĘTA ODBUDOWA ZAKOŃCZYŁA SIĘ W 2003 R.
 • OBECNIE BUDOWLĘ ZAJMUJE RADA MIEJSKA, URZĄD STANU CYWILNEGO, MIEŚCI SIĘ TUTAJ TAKŻE GABINET BURMISTRZA MIASTA ORAZ CZEŚĆ WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO.
 • ZDJĘCIE WYKONANO W 2012 R.